TRASE

Organizator si pridružuje pravico do spremembe trase.

1. trasa 21km2. trasa 10.5km3. trasa 6.5km